Podrobnosti záznamu

Název
   Technika ochrany prostredia TOP 2014
Editor
    Horvát, M.
Nakladatel
    Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2014
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    2014
    Ochrany
    Prostredia
    Technika
    TOP
Části této monografie
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)