Podrobnosti záznamu

Název
   Tektogeneze oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě
Další názvy
    Geological structure of the contact area of the Bohemian Masssif and Western Carpathians
Autor
   Krejčí, Oldřich
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    tektonika, strukturní geologie, neotektonika, geodynamika, geologická stavba, Český masív, Západní Karpaty
Klíčové slovo
    Českého
    Karpat
    Masívu
    Moravě
    Oblasti
    Styku
    Tektogeneze
    Západních
Abstrakt (česky)
   Původním cílem disertace bylo vytvoření modelu geologické stavby styku Českého masivu a Západních Karpat (dále v textu ČM a ZK), hlavně s rekonstrukcí vývoje platformního podloží a předpolí Východních Alp a ZK v prostoru a čase s aplikací na tvorbu prognózních map výskytu uhlovodíků. Postupem času však změna orientace praktických požadavků ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP) a České geologické služby (ČGS), především po povodních a sesuvné kalamitě v červenci 1997, měla za následek změnu pracovní náplně autora disertace. Praktická aplikace výzkumné činnosti uchazeče se proto promítla do studia geodynamických jevů, neotektoniky, exogenní geologie a geotechniky flyšového pásma ZK.
Abstrakt (anglicky)
   Geological structure of the contact area of the Bohemian Masssif and Western Carpathians
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014