Podrobnosti záznamu

Název
   Tertiary Basins and Lignite Deposits in the Czech Republic
Další názvy
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky