Podrobnosti záznamu

Název
   Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I
Nakladatel
    Vědeckovýzkumný uhelný ústav
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1989
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Horniny
    Pánví
    Tonsteiny
    Tufogenní
    Uhelných
Části této monografie
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru