Podrobnosti záznamu

Název
   Trvale udržitelný rozvoj - příležitost pro plynárenské odvětví
Nakladatel
    Český plynárenský svaz
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2003
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Odvětví
    Plynárenské
    Příležitost
    Rozvoj
    Trvale
    Udržitelný
Části této monografie
    Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva - etapa soužití