Podrobnosti záznamu

Název
   Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
Nakladatel
    Česká komora architektů
Místo vydání
    Lomnice nad Popelkou
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-86512-06-1
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    21.-23
    2001
    Dnech
    Dnešních
    Domova
    Hradě
    Konané
    Konferenci
    Krajina
    Pohledu
    Pražském
    Průhonicích
    Příspěvků
    Sborník
    Tvář
    února
    Uživatelů
    Země
Části této monografie
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí