Podrobnosti záznamu

Název
   Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
Nakladatel
    Ćeská geologická služba
    Česká geologická služba
    Česká geologická služba Praha
Místo vydání
    Praha
ISBN
    80-7075-629-2
Fyzický popis
    4 s.
Klíčové slovo
    Ložisko
    Mineralizací
    Model
    Povariských
    Pozdně
    Rožná
    Uranové
    Variských
Části této monografie
    Chemické složení světlých slíd a illitu
    Datování apatitu a stanovení časově-teplotního vývoje metodikou štěpných stop
    Geochronologické metody. K/Ar a Ar/Ar datování illitu, slíd a draselných živců
    Grafit a organická geochemie bitumenů
    Izotopy síry v sulfidech a sulfátech
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Katodová luminiscence karbonátů
    Model pozdně variských a povariských mineralizací na uranovém ložisku Rožná
    Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika
    Rudní tělesa a makroskopické typy zrudnění
    Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná