Podrobnosti záznamu

Název
   Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
Autor
   Dobeš, P.
   Filip, Jiří
   Holéczy, D.
   Jehlička, J.
   Leichmann, J.
   Ondruš, P.
   Pašava, J.
   Pudilová, M.
   René, Miloš
   Scharm, B.
   Scharmová, M.
   Sulovský, P.
   Urban, O.
   Veselovský, F.
   Zimák, J.
   Žák, Karel
Editor
    Hájek, A.
    Kříbek, B.
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-7075-629-2
Fyzický popis
    98 , xvi
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Překlad názvu: Rožná uranium depozit. Model of late Variscan and post-Variscan mineralizations
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    post-Variscan mineralization
    Rožná uranium deposit
Klíčové slovo
    Ložisko
    Mineralizací
    Model
    Povariských
    Pozdně
    Rožná
    Uranové
    Variských
Abstrakt (česky)
   Zkoumání různých typů mineralizací v Rožné umožnilo vytvořit genetický model uranového ložiska a vztáhnout jeho mineralizační historii k pozdně variskému a povariskému vývoji Českého masivu. Původ uranové mineralizace může souviset s infiltrací pánevních vod pánví svrchního Stefanu a spodního Permu do hornin podložního krystalinika podél hlubokých křehkých struktur, které se otevřely během transkurentní reorganizace korových bloků.
Abstrakt (anglicky)
   The study of various types of mineralizations at Rožná allow to establish a genetic model of uranium ore depozit and to relate the mineralization history to the late Variscan and post-Variscan geological evolution of the Bohemian Massif. The origin of the uranium mineralization can be associated with an infiltration of basinal waters of the Upper Stephanian an Lover Permian basins into rocks of cristalline basement along deep brittle structures that opened during the transcurrent crustal block reorganization.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012