Podrobnosti záznamu

Název
   Výběr prací 13
Nakladatel
    Geoindustria
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1986
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    13
    Prací
    Výběr
Části této monografie
    Cihlářská surovina ze Stvolínek (sev. Čechy)
    Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov
    Nové možnosti kvantitativního zhodnocení výbrusů a nábrusů
    Poznámky k obsahům rudních a organických složek v rudnickém obzoru podkrkonošské permokarbonské pánve
    Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití
    Výskyt přesmykové zóny na Svatoňovicku v Dolnoslezské pánvi