Podrobnosti záznamu

Název
   Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012
Autor
   Blaheta, Radim
Nakladatel
    AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2013
Fyzický popis
    56 s. : C
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 1
    Projekt: V
    Překlad názvu: Annual report of the Institute of Geonics AS CR, v.v.i., 2012
Předmětová kategorie
    earth sciences
    environment
    geonics
Klíčové slovo
    2012
    AV
    ČR
    Geoniky
    Rok
    Ústavu
    Výroční
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Předkládaná Výroční zpráva popisuje činnost a výsledky Ústavu geoniky AV ČR v roce 2012. V jednotlivých kapitolách informuje o výsledcích vědy a výzkumu, o spolupráci s aplikační sférou a vysokými školami, o mezinárodní spolupráci, o organizaci vědeckých k onferencí, účasti v redakčních a vědeckých radách apod. Podává také informace o organizaci, o personálním složení a činnosti orgánů ústavu, o ekonomickém fungování instituce, včetně auditu. Stručně také zmiňuje koncepci výzkumu na další období.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014