Podrobnosti záznamu

Název
   Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Nakladatel
    Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš
Místo vydání
    Liptovský Mikuláš
Datum vydání
    2003
Klíčové slovo
    Abstrakty
    Caves
    Exkurzný
    Jaskýň
    Konferencia
    Medzinárodnou
    Ochrana
    Program
    Protection
    Referátov
    Research
    Sprievodca
    účasťou
    Utilization
    Vedecká
    Výskum
    Využívanie
Části této monografie
    New opinions on the formation of hemispheres from the Stratenská Cave