Podrobnosti záznamu

Název
   Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov
Nakladatel
    Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV
Místo vydání
    Liptovský Mikuláš
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-8064-263-X
Klíčové slovo
    Jaskýň
    Konferencia
    Medzinárodnou
    Ochrana
    Referátov
    účsťou
    Vedecká
    Výskum
    Využívanie
    Zborník
Části této monografie
    Advances in the cave aerosol research: a case stadies in the selected caves of the Moravian Karst (Czech Republic).
    Are recent karst processes influenced by soil humic substances?
    An environmental impact of antropogennic CO2-fluxes in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
    Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic)