Podrobnosti záznamu

Název
   Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geofyzice
    Inženýrské
    Konference
    Mezinárodní
    Nových
    Referátů
    Regionální
    Sborník
    Seismologii
    Studií
    účastí
    Výsledky
Části této monografie
    Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
    Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
    Navázání stupnice měřených rychlostí kmitání na podnikový etalon
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů