Podrobnosti záznamu

Název
   Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin
Nakladatel
    Vysoká škola báňská
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1985
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Českého
    Ložisek
    Masívu
    Nerostných
    Prognózám
    Průzkumu
    Surovin
    Vývoj
    Vztahu
Části této monografie
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Úkoly ložiskoé geologie v 8. PLP