Podrobnosti záznamu

Název
   Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
Další názvy
    Development of calibration standard for determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography for proficiency testing
Autor
   Boháček, Zbyněk
   Kovářová, Miloslava
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    determination of hydrocarbon content, characterization of waste, water quality, gas chromatography
Klíčové slovo
    
    C10
    C40
    Chromatografie
    Kalibračního
    Metodou
    Mezilaboratorního
    Obsahu
    Plynové
    Porovnání
    Standardu
    Stanovení
    účely
    Uhlovodíků
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie v návaznosti na metodu stanovení nepolárních látek ve vodách a odpadech zavedenou normami ČSN EN ISO 9377-2 a ČSN EN 14039. Vývoj byl proveden ve spolupráci s firmou CSlab, s.r.o., která se zabývá organizací mezilaboratorních porovnání stanovení nepolárních látek ve vodách a odpadech pomocí plynové chromatografie.
Abstrakt (anglicky)
   Development of calibration standard for determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography for proficiency testing
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014