Podrobnosti záznamu

Název
   Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
Další názvy
    Research of Possibility Long Elimination of Mining Risks in Horní Benešov and Horní Město Mining Districts
Autor
   Botula, Jiří
   Grygárek, Jiří
   Mašek, Dalibor
   MIchalčík, Petr
   Rambousek, Petr
   Řepka, Vlastimil
   Skácelová, Zuzana
   Večeřa, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    mining history,mining technology,geotechnics, geology, environmental geology, geochemistry, tailings, geophysical survey
Klíčové slovo
    105/07/1358
    č
    Dlouhodobé
    Eliminace
    GAČR
    Grantovému
    Hornobenešovském
    Hornoměstském
    Po
    Projektu
    Revíru
    Rizik
    Rud
    Těžbě
    Výzkum
    Závěrečná
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Výzkum eliminace rizik po středověké i novodobé těžbě polymetalických rud se stříbrem a železných rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru byl proveden na základě komplexního zhodnocení současného stavu.Byla posouzena z technického i ekologického pohledu vyražená důlní díla, těžební práce včetně úpravy rud i doplňkových činnosti. Posouzení vlivu dřívější hornické činnosti na životní prostředí bylo s uplatněním rizikové analýzy odpadních produktů po těžbě podle legislativy EU s respektováním závěrů z provedených doplňkových geofyzikálních prací a geochemie.
Abstrakt (anglicky)
   Research of Possibility Long Elimination of Mining Risks in Horní Benešov and Horní Město Mining Districts
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014