Podrobnosti záznamu

Název
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí
Další názvy
    Research of the crystalline formations in the deep structures underlay the Doupov complex and larger surroundings
Autor
   Mlčoch, Bedřich
   Petáková, Zdeňka
   Tomas, Robert
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2000
Fyzický popis
    7 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: Český geologický ústav
    Verze: Výzkumná zpráva pro státní správu
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, crystalline basement, database, 3-D modelation of relief, deep structures, Northern Bohemian Tertiary Basin, Permo-Carboniferous, Doupovské hory Mts.
Klíčové slovo
    Doupovského
    Formací
    Hlubokých
    Komplexu
    Krystalinických
    Okolí
    Podloží
    Strukturách
    širšího
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Prostorový model reliéfu povrchu krystalinika a jeho geologické stavby v podloží platformních formací v oblasti testovacího území mapového listu Kadaň byl vytvořen na základě vyhodnocení vrtných databází Geofondu ČR. Komplexní relační prostorová databáze byla vyvinuta pro uložení a shrnutí dat. Pro zájmovou oblast bylo sestaveny vizualizované gravimetrické mapy.Byla vypracována petrofyzikální charakteristika a tématicky zaměřené petrologické zpracování hlavních horninových typů podložního krystalinika hornin z archívní hmotné dokumentace vrtů a erozivních oken.
Abstrakt (anglicky)
   Research of the crystalline formations in the deep structures underlay the Doupov complex and larger surroundings
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014