Podrobnosti záznamu

Název
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
Další názvy
    Research of the crystalline formations in the deep structures underlay the Doupov complex and larger surroundings
Autor
   Adamovič, Jiří
   Breiter, Karel
   Chlupáčová, Marta
   Hanák, Jaromír
   Holub, František
   Kobr, Ivan
   Konopásek, Jiří
   Kotková, Jana
   Král, Jano
   Kučera, Miroslav
   Martínek, Karel
   Mašek, Jan
   Mlčoch, Bedřich
   Opletal, Mojmír
   Opluštil, Stanislav
   Pertoldová, Jaroslava
   Pešek, Jiří
   Pudilová, Marie
   Rajchl, Michal
   Šrámek, Josef
   Štědrá, Veronika
   Tomas, Robert
   Žáček, Vladimír
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2001
Fyzický popis
    121 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Verze: VaV631_1_00
Výraz tezauru
    Digital elevation model, Bohemian Massif, crystalline basement, Upper Paleozoic, Saxothuringicum, Teplá-Barrandien Unit, North Bohemian Basin, Doupovské hory Mts., České středohoří Mts., Eger Rift, Litoměřice fault, PT-conditions, gravimetry
Klíčové slovo
    631/1/00
    Doupovského
    Formací
    Hlubokých
    Komplexu
    Krystalinických
    Okolí
    Podloží
    Strukturách
    širšího
    VAV
    Výzkum
    Závěrečná
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Prostorový model reliéfu povrchu krystalinika a jeho geologické stavby v podloží sedimentárních a vulkanických formací v oblasti Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří byl vytvořen na základě vyhodnocení vrtných databází Geofondu ČR. V západní části území byl zpracován i reliéf povrchu svrchního paleozoika kladensko-rakovnické pánve. Komplexní relační prostorová databáze byla vyvinuta pro uložení a shrnutí dat a jejich reinterpretaci. Pro zájmovou oblast byly sestaveny vizualizované gravimetrické mapy. Byla vypracována petrofyzikální charakteristika a tématicky zaměřené petrologické zpracování hlavních horninových typů podložního krystalinika hornin z archívní hmotné dokumentace vrtů a erozivních oken a řešena problematika styku saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky.
Abstrakt (anglicky)
   Research of the crystalline formations in the deep structures underlay the Doupov complex and larger surroundings
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014