Podrobnosti záznamu

Název
   Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
Autor
   Bagde, M. N.
   Daněk, T.
   Hofrichterová, L.
   Holub, Karel
   Hudeček, V.
   Michalčík, P.
   Petroš, V.
   Slivka, V.
   Špinka, O.
   Vavro, M.
   Žůrek, P.
Nakladatel
    VŠB-TU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2004
Fyzický popis
    55
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Projekt: GA105/01/0042, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Stress-strain behaviour research of rocks under dynamic loading
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    dynamic loading
    laboratory experiments
    stress-strain properties of carboniferous rocks
Klíčové slovo
    Chování
    Dynamickém
    Hornin
    Namáhání
    Napěťopřetvárného
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Cílem projektu bylo zjistit fyzikálně-mechanické charakteristiky hornin při dynamickém namáhání s využitím laboratorního zařízení MTS 816 Rock Test Systém. Výzkum byl koncipován na zkoumání vlastností karbonských hornin, tedy z horského masívu, kde dochází ke vzniku anomálních geomechanických jevů.
Abstrakt (anglicky)
   The aim of this project was oriented to determination of physical-mechanical characteristics of rocks under dynamic load using laboratory device MTS 816 Rock Test System. The research was drawn to investigation of surrounding rocks properties, i.e. rocks from the rock massif, where anomaleous geomechanical events do occur.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012