Podrobnosti záznamu

Název
   Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
Autor
   Cetkovský, Stanislav
   Frantál, Bohumil
   Hájek, J.
   Hanslian, David
   Hošek, Jiří
   Jiráska, A.
   Kallabová, Eva
   Kočvara, R.
   Kunc, J.
   Melichar, J.
   Nováková, Eva
   Pop, Lukáš
   Svoboda, Jaroslav
   Ščasný, M.
   Štekl, Josef
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2010
ISBN
    978-80-86407-84-5
Fyzický popis
    208 s.8500
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Studia Geographica
Poznámky
    Autoři celkem: 15
    Projekt: KJB700860801, GA AV ČR, CZ
    Projekt SPII4I1/52/07 - (2007-2010, MZP/SP)Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení Univerzita Karlova v Praze / Centrum pro otázky životního prostředí Řešitel Mgr. Milan Ščasný, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Spolupříjemce / Organizační jednotka garantující řešení Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta národohospodářská Řešitel prof. ing. Jiřina Jílková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika)
    Projekt: SPII4I1/52/07, GA MŽP, CZ
    Překlad názvu: Wind energy in the Czech Republic: assessment of spatial relations, environmental aspects and socio-economic context
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    landscape
    spatial planning
    wind energy
    wind potential
Klíčové slovo
    Aspektů
    České
    Energie
    Environmentálních
    Hodnocení
    Prostorových
    Republice
    Socioekonomických
    Souvislostí
    Větrná
    Vztahů
Abstrakt (česky)
   Kniha se snaží přinést relativně komplexní a souhrnné zhodnocení častých otázek spojených s rozvojem větrné energetiky na území České republiky. Toto hodnocení vychází z analýzy prostorových vztahů, environmentálních aspektů a sociálních a ekonomických souvislostí dané problematiky, přičemž důraz je kladen na provázanost zahraničních zkušeností s vlastními poznatky a závěry empirických výzkumů. Základem je interdisciplinární přístup, který zahrnuje a systematicky hodnotí široké spektrum vzájemně souvisejících aspektů fyzicko-geografických, environmentálně-ekologických, humánně-geografických a sociologických, ale i aspekty legislativní, ekonomické, otázky vlivu na zdraví obyvatelstva, kvalitu života atd. Za zastřešující disciplínu lze považovat geografii, jejíž hlavní výhodou je v tomto ohledu široký tématický záběr a především schopnost syntézy, která je nutná pro správné celkové zhodnocení územního potenciálu.
Abstrakt (anglicky)
   The book brings a relatively complex and comprehensive evaluation of the frequently asked questions related to the development of wind energy in the Czech Republic. The evaluation is based on the analysis of spatial relations, environmental aspects and the social and economic connections of the given issues; the emphasis is put on the synthesis of knowledge from abroad and the findings of own empirical researches. An interdisciplinary approach forms the basis; it involves and systematically evaluates a wide set of mutually related aspects (physical-geographical, environmentally-ecological, human-geographical and sociological), questions of legislative and economic character, and finally also issues connected with the impact on the health of the population, quality of life etc. It is the geography that has a coordinating function and plays the most important role among the disciplines.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012