Podrobnosti záznamu

Název
   VI. konference o silikátových surovinách
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Plzeň
Datum vydání
    1982
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Konference
    Silikátových
    Surovinách
    VI
Části této monografie
    Bezodpadová technologie při úpravě kaolínů a živců
    Nové metody projektování těžby na vápencových a slínovcových ložiskách
    Príspevok k hodnoteniu pórovitosti skalných a poloskalných hornín, využívaných v kamenárskom priemysle
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé
    Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin
    Úprava kaolínu z ložiska Bare (SFRJ) a jeho využití pro žárovzdornou výrobu
    Využití některých zpevněných zemin pro cihlářskou výrobu
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR