Podrobnosti záznamu

Název
   Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika
Nakladatel
    Masarykova univerzita, fakulta ekonomicko-správní
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-210-4395-4
Klíčové slovo
    6.6.-7.6.2007
    Brno
    Česká
    ČR
    Dopadů
    Konference
    Mezinárodní
    Pohrom
    Republika
    řešení
    Soukromá
    účastí
    Veřejná
    živelních
Části této monografie
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007