Podrobnosti záznamu

Název
   Venkovská krajina
Editor
    ZO ČSOP Veronica
Nakladatel
    Ekologický institut Veronika
Místo vydání
    Brno
    Slavičín
Datum vydání
    2003
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Krajina
    Venkovská
Části této monografie
    Extrémní hydrologické jevy v krajině
    Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
    Vybrané aspekty malých měst ve venkovské krajině