Podrobnosti záznamu

Název
   Venkovské sídlo a krajina v územním plánování
Nakladatel
    Společnost pro územní plánování, urbanismus a životní prostředí
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1999
ISBN
    80-02-01278-X
Klíčové slovo
    Krajina
    Plánování
    Sídlo
    územním
    Venkovské
Části této monografie
    Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování