Podrobnosti záznamu

Název
   Voda - strategická surovina pro 21. století
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-248-2026-2
Klíčové slovo
    21
    Století
    Strategická
    Surovina
    Voda
Části této monografie
    Moderní karotážní postupy při řešení hydrogeologických a inženýrských problémů
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
    Vžité představy nemusí vždy platit. Kolín - Tři Dvory a hydraulická funkce Labe
    Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec