Podrobnosti záznamu

Název
   Vodní paprsek 2009. Sborník příspěvků
Editor
    Sitek, Libor
Konference
    Vodní paprsek 2009 (04.11.2009-05.11.2009 : Ostrava, Česká republika)
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-86407-81-4
Fyzický popis
    183 s. : CD-ROM870
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    konferenční sborník (zahraniční konference)
Poznámky
    Projekt: GA103/07/1662, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Water Jet 2009. Proceedings
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    abrasive jet
    pulsating jets
    water jet
Klíčové slovo
    2009
    Paprsek
    Příspěvků
    Sborník
    Vodní
Abstrakt (česky)
   Konference Vodní paprsek 2009 - výzkum, vývoj, aplikace, která je organizována Oddělením desintegrace materiálů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., je prvním setkáním výrobců, uživatelů, tvůrců a zájemců o technologii vysokorychlostního vodního paprsku v České republice. Hlavním cílem konference je poskytnout fórum k výměně názorů, informací a zkušeností v oblastech, které se týkají výzkumu, vývoje a aplikace vysokorychlostních vodních paprsků. I když byla konference původně koncipována jako víceméně lokální setkání odborníků z České republiky, množství zahraničních účastníků jen dokazuje, že tato problematika je velmi atraktivní i daleko za hranicemi ČR. Okruhy řešené v příspěvcích jsou velmi rozmanité: od základního výzkumu přes tradiční i méně tradiční aplikace technologie v praxi až po zamyšlení nad dopady současné ekonomické krize na zakázková pracoviště. Pevně věřím, že toto setkání obohatí všechny zúčastněné o nové poznatky, které později uplatní ve svém profesním životě.
Abstrakt (anglicky)
   Conference Water Jet 2009 - Research, Development, Application, which is organized by the Department of material disintegration of the Institute of Geonics of the ASCR, v. v. i., is the first meeting of producers, users, designers and other people interested in technology of high speed water jet in the Czech Republic. The main objective of the conference is to provide forum for exchange of knowledge, information and experiences in areas of research, development and application of water jet. Although the conference was originally intended as a more or less local meeting of experts from the Czech Republic, a number of foreign participants proves that this issue is very attractive far beyond the borders of the CR. Problems solved in contributions are very diverse: they range from basic research through traditional and less traditional application of technology in practice to reflection on the impact of the current economic crisis on job shops.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012