Podrobnosti záznamu

Název
   Vodní toky 2005. Odborná konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference
Editor
    Chumová, S.
    Plechatý, J.
Nakladatel
    Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost; Povodí Labe, a. s
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2005
    Konference
    Mezinárodní
    Odborná
    Sborník
    Toky
    účastí
    Vodní
Části této monografie
    Splaveninový režim Berounky