Podrobnosti záznamu

Název
   Vulkanismus vázaný na rozpadlý pasivní kontinentální okraj, příklad jižní části vrbenské skupiny, silezikum
Další názvy
    Volcanism related to the breakdown of the passive continental margin, an example from the southern part of the Vrbno Group, Silesicum
Autor
   Pecina, Vratislav
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    metavolcanics, genesis, geochemistry,mineralogy, isotopes, petrophysics, Vrbno Group, Silesicum
Klíčové slovo
    části
    Jižní
    Kontinentální
    Okraj
    Pasivní
    Příklad
    Rozpadlý
    Silezikum
    Skupiny
    Vázaný
    Vrbenské
    Vulkanismus
Abstrakt (česky)
   Výsledky studia radiogenních izotopů, zhodnocení geochemických dat a studium typologie zirkonů vulkanitů ukazují na dvě zřetelně odlišné provincie vulkanitů v jižní části vrbenské skupiny. V jejím západním pásu se vyskytují alkalicko-vápenaté bazalty?andezity a ryolity, které vykazují charakteristiky vulkanického oblouku s poměrně primitivní Nd izotopickým složením. Naopak ryolity východního pásu mají geochemický charakter vnitrodeskových vulkanitů. Obě suity byly následně proniknuty doleritovými žilami derivovanými ze silně ochuzeného plášťového zdroje (MORB). Zjištění devonských vulkanitů, které mohly vzniknout na destruktivním okraji během uzavíraného rhenohercynského bazénu, představuje odlišnost ve srovnání s Rhenohercynskou zónou v jižní Anglii a v Německu, kde byly popsány pouze bimodální vulkanity spojované s prostředím riftu.
Abstrakt (anglicky)
   Volcanism related to the breakdown of the passive continental margin, an example from the southern part of the Vrbno Group, Silesicum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014