Podrobnosti záznamu

Název
   Vybrané výsledky projektu labe IV 2003-2006
Nakladatel
    Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i. Praha
Místo vydání
    Praha
    Praha
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-02-01947-3
Klíčové slovo
    2003-2006
    IV
    Labe
    Projektu
    Vybrané
    Výsledky
Části této monografie
    Příklady použití 18O při studiu malých povodí a drenáží