Podrobnosti záznamu

Název
   Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací
Další názvy
    Interpretation of detailed surface investigationes on the 2 stage test polygon selection, proposal of further works.
Autor
   Procházka, Josef
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    High level waste repository, Test locality, Melechov massif, granites
Klíčové slovo
    Dalších
    Detailních
    Etapy
    Návrh
    Polygonů
    Povrchových
    Prací
    Testovacích
    Výběru
    Vyhodnocení
    Výzkumů
Abstrakt (česky)
   Interpretace výsledků detailních povrchových výzkumných prací na perspektivních plochách P-1a,b v prostoru testovací lokality Melechovský masiv (geologické mapování, hydrogeologie, geofyzikální měření, strukturně-geologický výzkum,geochmický výzkum, tíhová měření, matematické modelování, databáze, negeologické aspekty řešení. Návrh dalších prací (vrtné a související práce).
Abstrakt (anglicky)
   Interpretation of detailed surface investigationes on the 2 stage test polygon selection, proposal of further works.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014