Podrobnosti záznamu

Název
   Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
Další názvy
    Expression of the CGS project 'Determination of the mining area Ejpovice and continuation of mining activities on the reserve deposit refractory clays other Kyšice-Ejpovice (No deposits 3,120,600) in the mining area Ejpovice'
Autor
   Godány, Josef
   Petáková, Zdeňka
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expression, refractory clays
Klíčové slovo
    120
    600
    č
    ČGS
    činnosti
    Dobývacího
    Dobývacím
    Ejpovice
    Hornické
    Jílů
    Kyšice-Ejpovice
    Ložiska
    Ložisku
    Ostatních
    Pokračování
    Prostoru
    Stanovení
    Výhradním
    Vyjádření
    Záměru
    žáruvzdorných
Abstrakt (česky)
   Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice" - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expression of the CGS project 'Determination of the mining area Ejpovice and continuation of mining activities on the reserve deposit refractory clays other Kyšice-Ejpovice (No deposits 3,120,600) in the mining area Ejpovice'
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014