Podrobnosti záznamu

Název
   Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice
Další názvy
    Expression of CGS in accordance with Act No. 95/1999 Coll., On the transfer of agricultural and forest land from state ownership to another person and amending Act No. 569/1991 Coll. Land Fund of the Czech Republic, as amended, and Act No. 357/1992 Sb., On inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax, as amended,land to CN 512/10 and 513 in the cadastral Býčkovice
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expression, transfer of agricultural and forest land
Klíčové slovo
    95/1999
    357/1992
    512/10
    513
    569/1991
    Býčkovice
    č
    České
    ČGS
    Dani
    Darovací
    Dědické
    Fondu
    Jiné
    KN
    K.ú
    Lesních
    Nemovitostí
    Osoby
    Podmínkách
    Pozdějších
    Pozemkovém
    Pozemků
    Pozemkům
    Předpisů
    Předpisů,k
    Převodu
    Republiky
    Sb
    Souladu
    Státu
    Vlastnictví
    Vyjádření
    Zákona
    Zákonem
    Zemědělských
    Změně
    Znění
Abstrakt (česky)
   Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expression of CGS in accordance with Act No. 95/1999 Coll., On the transfer of agricultural and forest land from state ownership to another person and amending Act No. 569/1991 Coll. Land Fund of the Czech Republic, as amended, and Act No. 357/1992 Sb., On inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax, as amended,land to CN 512/10 and 513 in the cadastral Býčkovice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014