Podrobnosti záznamu

Název
   Vyjádření České geologické služby ke stavbě "Prodloužení manipulačního přístřešku HS UMFORMTECHNIK Chomutov" na p.p.č. 4453/8, 4453/9, 4453/10 a 4453/6 v k.ú. Chomutov
Další názvy
    Statement of the Czech Geological Survey to construct 'Extending handling shelter HS UMFORMTECHNIK Chomutov' on PPC. 4453/8, 4453/9, 4453/10 and 4453/6 in the cadastral Chomutov
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Extending handling , Statement
Klíčové slovo
    4453/6
    4453/8
    4453/9
    4453/10
    Chomutov
    České
    Geologické
    HS
    K.ú
    Manipulačního
    P.p.č
    Prodloužení
    Přístřešku
    Služby
    Stavbě
    UMFORMTECHNIK
    Vyjádření
Abstrakt (česky)
   Vyjádření České geologické služby ke stavbě "Prodloužení manipulačního přístřešku HS UMFORMTECHNIK Chomutov" na p.p.č. 4453/8, 4453/9, 4453/10 a 4453/6 v k.ú. Chomutov - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Statement of the Czech Geological Survey to construct 'Extending handling shelter HS UMFORMTECHNIK Chomutov' on PPC. 4453/8, 4453/9, 4453/10 and 4453/6 in the cadastral Chomutov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014