Podrobnosti záznamu

Název
   Vyjádření k investičnímu záměru Správy NP České Švýcarsko: Záchytné ploty na ochranu před skalními říceními
Další názvy
    CGS's opinion of intention of Administrations of the Czech Switzerland NP: fences of rock fall barrier.
Autor
   Zvelebil, Jiří
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    sandstone rock slopes, rock fall danger, rock fall barrier, role of local engineering geological and geomorphological conditions, NW Bohemia
Klíčové slovo
    České
    Investičnímu
    NP
    Ochranu
    Ploty
    říceními
    Skalními
    Správy
    Švýcarsko
    Vyjádření
    Záchytné
    Záměru
Abstrakt (česky)
   Byl schválen úmysl zajistit bezpečnost obce Hřensko před většinou skalních řícení instalací záchytných sítí. S ohledem na převažující kubatury potenciálně nestabilních objektů a lokální podmínky až šesti nad sebu se ve svahu vyskytujícíh dílčích skalních etáží byly vybrány certifikované bariéry Geobrugg. Tato firma totiž zajišťuje nejen nejvyšší únosnost a časovou odolnost sítí, ale i expertní spolupráci při jejich dimenzování a optimální umístění s ohledem na lokální inženýrskogeologické a geomorfologické podmínky svahů.
Abstrakt (anglicky)
   CGS's opinion of intention of Administrations of the Czech Switzerland NP: fences of rock fall barrier.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014