Podrobnosti záznamu

Název
   Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK)
Další názvy
    Settlement of objections and comments from the public hearing held on 02.05 2011 for the design and development principles in the preamble of Středočeský Region
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Settlement of objections, comments, public hearing, development principles
Klíčové slovo
    2.5
    2011
    Dále
    Dne
    Jen
    Konaného
    Kraje
    Námitek
    Návrhu
    Odůvodnění
    Projednání
    Připomínek
    Rozvoje
    SČK
    Středočeského
    územního
    Veřejného
    Vypořádání
    Zásad
Abstrakt (česky)
   Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK)- podrobná analýza veškerého surovinového potenciálu na území předmětného kraje, jejich evidence a ochrana, tvořící zákonné limity v územně plánovacích dokumentacích
Abstrakt (anglicky)
   Settlement of objections and comments from the public hearing held on 02.05 2011 for the design and development principles in the preamble of Středočeský Region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014