Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-32-07
Další názvy
    Explanation text to egeneering geologyic map of stability condicions 1: 10 000, 25-32-07
Autor
   Havlín, Aleš
   Neudert, Oldřich
Datum vydání
    2003
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    stability, landslide
Klíčové slovo
    1:10
    25-32-07
    000
    Inženýrskogeologické
    Mapě
    Poměrů
    Stabilitních
    účelové
    Vysvětlivky
Abstrakt (česky)
   Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů v měřítku 1:10 000, mapový list 25-32-07
Abstrakt (anglicky)
   Explanation text to egeneering geologyic map of stability condicions 1: 10 000, 25-32-07
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014