Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
Další názvy
    Explanatory text of geological map scale 1: 25 000 sheet Lomnice nad Popelkou 03-431
Autor
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Burda, Jiří
   Čáp, Pavel
   Drábková, Jana
   Dvořák, Igor
   Grygar, Radomír
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Krumlová, Hana
   Krupička, Jiří
   Kycl, Petr
   Mencl, Václav
   Mikuláš, Radek
   Pécskay, Zoltán
   Rapprich, Vladislav
   Rýda, Karel
   Řídkošil, Tomáš
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Šebesta, Jiří
   Šimůnek, Zbyněk
   Tasáryová, Zuzana
   Zajíc, Jaroslav
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Geological map, Krkonoše Piedmont Basin,Permocarboniferous rocks,Cretaceous sediments,Neogene volcanic rocks, Quaternary sediments,tectonics,geophysics,geochemistry,applied geology, hydrogeology, mineralogy, geosites, paleontology, geofactors
Klíčové slovo
    03-431
    25
    000
    ČR
    Geologické
    List
    Lomnice
    Mapě
    Popelkou
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   vysvětlivky komentují legendu geologické mapy listu Lomnice nad Popelkou, popisují výskyty permokarbonských sedimentů a vulkanitů, křídových sedimentů, proniky neogenních vulkanitů a výskyty kvartérních sedimentů a vzájemné hranice hornin. Geologii doplňuje kapitola tektoniky, exodynamiky geofyziky,geochemie,inženýrské geologie,ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí, geologického vývoje a geologicky významných lokalit; v příloze specialistů jsou statě o paleontologii. ichnofosilních nálezech a mineralogii
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text of geological map scale 1: 25 000 sheet Lomnice nad Popelkou 03-431
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014