Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
Další názvy
    Explanatory text to the Basic geological map of the Czech Republic in the scale 1 : 25 000, map-sheet 03-341 Kněžmost.
Autor
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Čech, Stanislav
   Havlíček, Pavel
   Janderková, Jana
   Krejčí, Oldřich
   Krumlová, Hana
   Krupička, Jiří
   Kryštofová, Eva
   Mlčoch, Bedřich
   Müller, Pavel
   Pécskay, Zoltán
   Prouza, Vladimír
   Rambousek, Petr
   Rapprich, Vladislav
   Sedláček (Brno), Jan
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
   Štor, Tomáš
   Švábenická, Lilian
   Trubačová, Anna
   Valečka, Jaroslav
   Zelenka, Přemysl
   Žáčková, Eliška
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2013
ISBN
    978-80-7075-849-6
Fyzický popis
    136 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    Explanatory text, geological map, sheet 03-341 Kněžmost, Czech republic, Permo-Carboniferous, Upper Cretaceous, neovolcanics, Quaternary, tectonics, geophysics, geochemistry, engineering geology, hydrogeology, geological hazards, geosites
Klíčové slovo
    1:25
    03-341
    000
    České
    Geologické
    Kněžmost
    Mapě
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vyvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-341 Kněžmost podrobně popisují zastoupené geologické jednotky, tj. krystalinický fundament, permokarbonské sedimenty a vulkanity mnichovohradištské pánve, sedimenty východní části jizerského vývoje české křídové pánve v rozpětí cenoman až coniac, neovulkanity a kvartérní sedimenty.Zhodnocena je tektonická stavba území,ložiska, inženýrsko-geologické, geofyzikální, geochemické a hydrogeologické poměry, kontaminace půd, geofaktory životního prostředí a geologická rizika (sesuvy). Popsány jsou významné geologické lokality.V přílohách jsou obsaženy výsledky geochemických analýz hornin, výsledky biostratigrafického výzkumu křídových sedimentů na základě studia vápnitého nanoplanktonu, výsledky palynologického studia organogenních kvartérních sedimentů a popis nalezených minerálů
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to the Basic geological map of the Czech Republic in the scale 1 : 25 000, map-sheet 03-341 Kněžmost.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014