Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
Další názvy
    Explanatory text to Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 24-431 Šlapanice
Autor
   Baldík, Vít
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Franců, Juraj
   Fürychová, Petra
   Gilíková, Helena
   Havlín, Aleš
   Janderková, Jana
   Kociánová, Lenka
   Kolejka, Vladimír
   Konečný, František
   Krejčí, Oldřich
   Krejčí, Vladimíra
   Kryštofová, Eva
   Kunceová, Eva
   Otava, Jiří
   Paleček, Martin
   Pecina, Vratislav
   Pecka, Tomáš
   Rez, Jiří
   Sedláček (Brno), Jan
   Sedláčková, Irena
   Skácelová, Zuzana
   Švábenická, Lilian
   Tomanová Petrová, Pavla
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, 24-431 Šlapanice, geological evolution, petrology, paleontology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Klíčové slovo
    1:25
    24-431
    000
    České
    Geologické
    List
    Mapě
    Republiky
    Šlapanice
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 zarhnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně popisu tektoniky, petrologie, paleontologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 24-431 Šlapanice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014