Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl
Další názvy
    Explanatory notes to the Basic geological map of the Czech Republic at 1:25 000 scale, 11-224 Nepomyšl
Autor
   Adamová, Marie
   Godány, Josef
   Hradecký, Petr
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Mlčoch, Bedřich
   Rajchl, Michal
   Rapprich, Vladislav
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Šebesta, Jiří
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Doupov Mts., Geological mapping at 1:256 000 scale Evolution of the Neogene volcanic apparatus, alkaline lavas, laharic deposits
Klíčové slovo
    1:25
    11-224
    000
    České
    Geologické
    List
    Mapě
    Nepomyšl
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vysvětlující texty ke geologické mapě 1:25 000, prototypu pro aplikace v životním prostředí. Obsahují popisy a seznamy zastižených horninových celků, kapitoly Geologický vývoj, Tektonika, Hydrogeologie, Ložiska, Geofyzikální poměry, Inženýrsko-geologické aspekty, Geofaktory životního prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory notes to the Basic geological map of the Czech Republic at 1:25 000 scale, 11-224 Nepomyšl
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014