Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
Další názvy
    Explanatory text to Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 32-122 Zbytiny. MS CGS Prague
Autor
   Břízová, Eva
   Čížek, David
   Janderková, Jana
   Kotková, Jana
   Krupička, Jiří
   Kryštofová, Eva
   Kunceová, Eva
   Martínek, Karel
   Pacherová, Petra
   Poňavič, Michal
   Šebesta, Jiří
   Šrámek, Josef
   Štědrá, Veronika
   Trubačová, Anna
   Verner, Kryštof
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, 32-122, Zbytiny, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, geosites
Klíčové slovo
    25
    32-122
    000
    České
    ČGS
    Geologické
    List
    Mapě
    MS
    Praha
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
    Zbytiny
Abstrakt (česky)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 zarhnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně popisu tektoniky, petrologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 32-122 Zbytiny. MS CGS Prague
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014