Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-342 Rovensko pod Troskami
Autor
   Adamová, M.
   Baldík, V.
   Břízová, E.
   Buda, J.
   Burda, J.
   Čáp, P.
   Čech, S.
   Drábková, J.
   Dvořák, I.
   Grygar, R.
   Holásek, O.
   Hradecká, L.
   Hroch, T.
   Janderková, J.
   Kondrová, L.
   Krumlová, H.
   Krupička, J.
   Mertlík, J.
   Mlčoch, B.
   Novotný, R.
   Prouza, V.
   Rapprich, V.
   Rejchrt, M.
   Rýda, K.
   Řídkošil, T.
   Skácelová, Z.
   Smutek, D.
   Svobodová, Marcela
   Šebesta, J.
   Šimůnek, Z.
   Štaffen, Z.
   Švábenická, L.
   Tasáryová, Z.
   Uličný, D.
   Valín, F.
   Zajíc, Jaroslav
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2013
ISBN
    978-80-7075-810-6
Fyzický popis
    175 s. : P
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Překlad názvu: Explanatory notes for the geological map of the Czech Republic 1: 25,000. 03-342 Rovensko pod Troskami
Předmětová kategorie
    Carboniferous
    Cretaceous
    crystalline basement
    geochemistry
    geological localities
    geological mapping
    geophysics
    hydrogeology
    mineral resources
    palaeontology
    palynology
    Permian
    Quaternary
    Tertiary
Klíčové slovo
    03-342
    25
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Republiky
    Rovensko
    Troskami
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Práce obsahuje souhrn geologických znalostí o lugickém mladším paleozoiku, vulkanitech permokarbonu, česká křídové pánvi, terciérních vulkanitech a kvartéru extraglaciální oblasti na listu Rovensko pod Troskami. Další kapitoly pojednávají o tektonice, geofyzice, geochemii, nerostných surovinách, hydrogeologii, inženýrské geologii, geologicky významných lokalitách, paleontolgii, mineralogii, sedimentologii a palynologii.
Abstrakt (anglicky)
   The publication includes summary of geological knowledge of the Lugic Late Palaeozoic, Permo-Carboniferous volcanic rocks, Bohemian Cretaceous Basin, Tertiary volcanic rocks and Quaternary sediments on the map sheet Rovensko pod Troskami. Following chapters deal with the tectonics, geophysics, geochemistry, mineral resources, hydrogeology, engineering geology, important outcrops, palaeontology, mineralogy, sedimentology and palynology.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014