Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-413 Semily
Autor
   Adamová, M.
   Břízová, E.
   Drábková, J.
   Dvořák, I. J.
   Havlíček, P.
   Hrazdíra, P.
   Kondrová, L.
   Krupička, J.
   Kycl, P.
   Malec, J.
   Prouza, V.
   Rambousek, P.
   Rapprich, V.
   Rýda, K.
   Řídkošil, T.
   Skácelová, D.
   Skácelová, Z.
   Šebesta, J.
   Šimůnek, Z.
   Zajíc, Jaroslav
   Žáčková, E.
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2013
ISBN
    978-80-7075-808-3
Fyzický popis
    127 s. : P
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Překlad názvu: Explanatory notes for the geological map of the Czech Republic 1: 25,000. 03-413 Semily
Předmětová kategorie
    Carboniferous
    geochemistry
    geological localities
    geological mapping
    geophysics
    hydrogeology
    Krkonoše-Jizera Crystalline Complex
    Lower Palaeozoic
    mineral resources
    palaeontology
    palynology
    Permian
    Quaternary
Klíčové slovo
    03-413
    25
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Republiky
    Semily
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Práce obsahuje souhrn geologických znalostí o krkonošsko-jizerském krystaliniku, starším paleozoiku (kambrium až devon), permokarbonské podkrkonošské panvi a kvartéru extraglaciální oblasti na listu Semily. Další kapitoly pojednávají o tektonice, geofyzice, geochemii, nerostných surovinách, hydrogeologii, inženýrské geologii, geologicky významných lokalitách, paleontolgii, mineralogii a palynologii.
Abstrakt (anglicky)
   The publication includes summary of geological knowledge of the Krkonoše-Jizera Crystalline Complex, Lower Palaeozoic (Cambrium to Devonian), Permo-Carboniferous of the Krkonoše-Piedmont Basin and Quaternary sediments on the map sheet Semily. Following chapters deal with the tectonics, geophysics, geochemistry, mineral resources, hydrogeology, engineering geology, important outcrops, palaeontology, mineralogy and palynology.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014