Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-431 Lomnice nad Popelkou
Autor
   Adamová, M.
   Břízová, E.
   Burda, J.
   Čáp, P.
   Drábková, J.
   Dvořák, I. J.
   Grygar, R.
   Holásek, O.
   Hroch, T.
   Janderková, J.
   Krumlová, H.
   Krupička, J.
   Kycl, P.
   Mencl, V.
   Mikuláš, Radek
   Pécskay, Z.
   Rapprich, V.
   Rýda, K.
   Řídkošil, T.
   Skácelová, Z.
   Stárková, M.
   Šebesta, J.
   Šimůnek, Z.
   Tasáryová, Z.
   Zajíc, Jaroslav
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2013
ISBN
    978-80-7075-838-0
Fyzický popis
    143 s. : P
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Překlad názvu: Explanatory notes for the geological map of the Czech Republic 1: 25,000. 03-431 Lomnice nad Popelkou
Předmětová kategorie
    Carboniferous
    geochemistry
    geological localities
    geological mapping
    geophysics
    hydrogeology
    ichnology
    mineral resources
    palaeontology
    palynology
    Permian
    Quaternary
    Tertiarty (Neogene)
Klíčové slovo
    03-431
    25
    000
    České
    Geologické
    Lomnice
    Mapě
    Popelkou
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Práce obsahuje souhrn geologických znalostí o permokarbonské podkrkonošské pánvi, křídové pánvi, terciérních vulkanitech a kvartéru extraglaciální oblasti na listu Lomnice nad Popelkou. Další kapitoly pojednávají o tektonice, geofyzice, geochemii, nerostných surovinách, hydrogeologii, inženýrské geologii, geologicky významných lokalitách, paleontolgii, ichnologii, mineralogii a palynologii.
Abstrakt (anglicky)
   The publication includes summary of geological knowledge of Permo-Carboniferous of the Krkonoše-Piedmont Basin, Bohemian Cretaceous Basin, Tertiary volcanic rocks (Neogene) and Quaternary sediments on the map sheet Lomnice nad Popelkou. Following chapters deal with the tectonics, geophysics, geochemistry, mineral resources, hydrogeology, engineering geology, important outcrops, palaeontology, ichnology, mineralogy and palynology.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014