Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-421 Horní Maršov
Další názvy
    Explanatory text to the map scheme of geofactors of the environment,scale 1:25000,sheet 03-421 Horní Maršov
Autor
   Burda, Jiří
   Dvořák, Igor
   Janderková, Jana
   Jeřábek, Petr
   Konopásek, Jiří
   Rambousek, Petr
   Skácelová, Darja
   Štursa, Jan
   Trubačová, Anna
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geology, geofactors, environment
Klíčové slovo
    1:25
    03-421
    000
    Geofaktorů
    Horní
    Listu
    Mapovému
    Maršov
    Prostředí
    Schématu
    Vysvětlivky
    životního
Abstrakt (česky)
   Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 zarhnují popis horninového prostředí včetně popisu geofaktorů životního prostředí a geologických rizik.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to the map scheme of geofactors of the environment,scale 1:25000,sheet 03-421 Horní Maršov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014