Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-34 Vimperk
Další názvy
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at 1:50 000 scale sheet 22-34 Vimperk
Autor
   Barnet, Ivan
   Batík, Petr
   Kadlecová, Renata
   Manová, Magdalena
   Müller, Vlastimil
   Rejchrt, Miroslav
   Šalanský, Karel
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1999
ISBN
    80-7075-355-2
Fyzický popis
    35 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Klíčové slovo
    1:50
    22-34
    000
    Ekologických
    Geologických
    List
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vimperk
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Geologický vývoj a stavba území, popis regionálně geologických a stratigrafických jednotek, geofyzikální, hydrogeologické, inženýrskogeologické, ložiskové a půdní poměry, geochemie povrchových vod, geofaktory životního prostředí a střety zájmů
Abstrakt (anglicky)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at 1:50 000 scale sheet 22-34 Vimperk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014