Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
Další názvy
    Explanatory text to geological map 1 : 25 000 sheet 01-223 Načetín and 01-442 Hora Svatého Šebestiána
Autor
   Adamová, Marie
   Breiter, Karel
   Břízová, Eva
   Burda, Jiří
   Havlíček, Pavel
   Holub, František
   Klečák, Jiří
   Kořán, Václav
   Krejčí, Radovan
   Mannová, Magdaléna
   Mlčoch, Bedřich
   Mrázová, Štěpánka
   Nekovařík, Čestmír
   Pertoldová, Jaroslava
   Šalanský, Karel
   Šebesta, Jiří
Datum vydání
    2001
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    01-223, Načetín, 01-442 Hora Sv. Šebestiána, geological map, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, geological localities
Klíčové slovo
    01-223
    01-442
    25
    000
    ČR
    Geologické
    Hora
    List
    Mapě
    Načetín
    Svatého
    Šebestiána
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vysvětlující text ke geologické mapě 1:25 000 Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie, nerostné suroviny, geologicky významné lokality
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to geological map 1 : 25 000 sheet 01-223 Načetín and 01-442 Hora Svatého Šebestiána
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014