Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
Další názvy
    Explanatory text to map 1 : 25 000 sheet 23-222 Krucemburk
Autor
   Břízová, Eva
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Hradecká, Lenka
   Kadlecová, Renata
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Mlčoch, Bedřich
   Nahodilová, Radmila
   Novák, Miloslav
   Otava, Jiří
   Pertoldová, Jaroslava
   Rambousek, Petr
   Rejchrt, Miroslav
   Roštínský, Pavel
   Rudolský, Jiří
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Týcová, Patricie
   Vít, Jan
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, 23-222, Krucemburk, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Klíčové slovo
    23-222
    25
    000
    116
    ČR
    čtv
    Geologické
    Km
    Kraj
    Krucemburk
    List
    Mapě
    Města
    Okolí
    Vysočina
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to map 1 : 25 000 sheet 23-222 Krucemburk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014