Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
Další názvy
    The Detailed Geological Map of the Czech Republic 1: 25 000 sheet sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Autor
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Čoupek, Petr
   Čurda, Jan
   Dohnalová, Emilie
   Franců, Eva
   Geršl, Milan
   Gilíková, Helena
   Godány, Josef
   Havíř, Josef
   Hubatka, František
   Jankovská, Vlasta
   Karenová, Jana
   Kratochvílová, Miluška
   Krejčí, Oldřich
   Lehotský, Tomáš
   Maštera, Lubomír
   Nývlt, Daniel
   Otava, Jiří
   Pálenský, Peter
   Poul, Ivan
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stráník, Zdeněk
   Šikula, Jan
   Švábenická, Lilian
   Tomanová Petrová, Pavla
   Večeřa, Josef
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    explanatory notes, petrology, sedimentology, stratigraphy, tectonic, hydrogeology, engineering geology, economic geology, environmental geology
Klíčové slovo
    25
    25-122
    000
    ČR
    Geologické
    Mapě
    Odrou
    Suchdol
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Textové vysvětlivky k mapě 25-122 Suchdol nad Odrou se zabývají problematikou stavby, petrologií, tektonikou, hydrogeologií, inženýrskou geologií, nerostnými surovinami, environmentální geolgogií, geochemií sedimetů kulmu, karpatské předhlubně a flyšového pásma - tzn. hornin nacházejících se na daném listu.
Abstrakt (anglicky)
   The Detailed Geological Map of the Czech Republic 1: 25 000 sheet sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014