Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč
Další názvy
    Explanatory notes to the Geological map of the Czech Republic, scale 1:25 000, sheet 11-224 valeč
Autor
   Buriánek, David
   Godány, Josef
   Hradecký, Petr
   Hrazdíra, Petr
   Janderková, Jana
   Knésl, Ilja
   Kotková, Jana
   Králová, Lucie
   Kunceová, Eva
   Kycl, Petr
   Lojka, Richard
   Mlčoch, Bedřich
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Smyčková, Libuše
   Šebesta, Jiří
   Vondrovic, Lukáš
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    New geological map in 25000 scale, Paleogene volcanics, alkaline lavas and pyroclasts, Upper Paleozoic sediments, geochemistry, structure, environmental conditions, hydrogeology, raw-materials, gephysics, engineering geology.
Klíčové slovo
    1:025
    11-224
    000
    ČR
    Geologické
    List
    Mapě
    Valeč
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Souborné geologické zpracování na mapovém listu v měřítku 1:25 000. Terciérní vulkanity převládají, představujíý vulkanismus tzv. oherského riftu. První fáze je explozívní a druhá v podobě efuzív centrálního vulkánu Doupov. Na jeho periférii jsou drobné adventivní vulkány. Výraznou součástí vulkanické historie jsou akumulace laharových proudů v několika úrovních. Bázi vulkanitů představují sedimenty kladensko-rakovnické svrchnopaleozoické pánve a horniny tepelského krystalinika. Součástí práce jsou kapitoly Geochemie, Geofyzika, Hydrogeologie, Nerostné suroviny, Inženýrská geologie a Geofaktory životního prostředí, sestavené na terénních a analytických datech.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory notes to the Geological map of the Czech Republic, scale 1:25 000, sheet 11-224 valeč
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014